Parasport Fodbold

Alt om fodbold under Parasport Danmark

Referat af årsmødet 2018

Fremmødte klubber:

 • Glostrup
 • Tune
 • Hvidovre
 • LUI Lynge
 • Djurs Handi
 • MG&BK
 • Glesborg
 • Enghaven
 • Stjernedrys Greve
 • IH Aalborg

 

 1. Valg af dirigent

Michael (Enghaven)

 

 1. Valg af stemmetællere.

Leif (Stjernedrys Greve) og Mogens (Idrætsudvalget)

 

 1. Valg af referent.

Charlotte (Tune IF)

 

 1. Godkendelse af idrætsudvalgets beretning.

Beretningen godkendt med få kommentarer.

 

Flere forskellige firmaer har tilbudt diverse edb løsninger i forhold til økonomi så det bliver endnu bedre.

 

Cp holdet er meget dyrt at sende udenlands ved fx EM eller VM koster det op imod ¼ million at sende et hold og ledere afsted. Der er dog kommet et rigtig godt samarbejde med CP ApS i forhold til sponsorater så vi kan komme afsted.

 

Under SO landsholdet er det danske A niveau højt i forhold til nogle af de andre nordiske lande. Dette var grunden til at man valgte at prøve kræfter med at deltage i en normal 11- mands turnering som Costa Bravo Cup i 2017.

 

Mogens har efter SO holdene deltog i Norway Cup en god kommunikation med dem om deres skruktur og niveau i forhold til stævneafholdelser.

 

Herudover vil Mogens gerne rose alle SO stabes hele vejen rundt for deres kommunikation og det arbejde de lægger både når de er afsted med holdene såvel som når der er samlinger.

 

Der vil inden længe bliver søgt efter en hjælpetræner til D-Mix holdet.

 

 1. Orientering om regnskab 2017.

Ingen Spørgsmål

 

 1. Kalender / planer 2018.

Foreløbig

 • 28 marts – 2 april, Special Olympics landsholds samling i Jerslev.
 • 21 april – Regions mesterskab Middelfart.
 • 21 april – Repræsentantskabsmøde Brøndby.
 • 5 maj – regions mesterskab i Glostrup.
 • 16 maj – Skolefodbold Birkerød.
 • 23 maj – Skolefodbold Silkeborg.
 • 25-27 maj – FM, Special Olympics festival Helsingør.
 • 16 Juni – Sommerbold på Heden.
 • 22 september – Parasportens dag.

Udover dette er der den 31 august til 2. september frivilligheds forsamling i Vejen hvor alle er velkomne. Parasport vil også deltage.

 

Stævner 2018

Nord                                Efterår 2018                                 Glesborg

Nord                                Efterår 2018                                  IH Aalborg

Nord                                Forår 2019                                     Jerslev

 

Syd                                   Efterår 2018                                  Sønderborg

Syd                                   Efterår 2018                                  Ribe BK

Syd                                   Forår 2019                                     Enghaven BK

 

Øst                                   Efterår 2018

Øst                                   Efterår 2018                                  Snekkersten

Øst                                   Forår 2019                                     Glostrup

 

FM 2019 afholdes af Skalborg.

Der sendes mail til klubberne omkring afholdelse af stævne.

 

 1. Handlingsplaner for indeværende og kommende år.

Efterskoler vil forhåbentlig snart deltage i den hjemlige turnering. Kommunikationen om dette går igennem Parasport for at man derved kan tilbyde flere sportsgrene på engang.

 

Strukturen i idrætsudvalget vil fremadrettet bestå i at man ved indtrædelse i udvalget skal underskrive en samarbejdsaftale. Herudover vil der blive arbejdet på at få lavet en skriftligt oversigt over diverse opgaver der er under de forskellige arbejdsområder.

 

Flere klubber gør opmærksom på at man ønsker en bedre og hurtigere kommunikation ud til dem. Da al kommunikation kun kommer ud til en person i klubben forslås det at man måske kan lave en ekstra mail liste for forbedre dette. Klubberne syntes at informationerne kommer lidt sent ud men gør også opmærksom på at man kan se de forbedringer idrætsudvalget har lavet og stadig arbejder på.

 

CP prøver at opmuntre flere piger med CP til at prøve fodbolden af.

Der bliver stillet spørgsmål vedrørende de 4-5 ledere der er behov for ved deres landsholds deltagelse til fx EM da det lyder af meget.

Beskrevet i handleplanen: Et professionelt team til officielle turneringer under IFCPF skal have mindst 4 og helst 5 ledere med, herunder en cheftræner, en assistent træner, en behandler/massør og en administrativ/politisk leder.  Trænere/ledere fra CP Talentholdet og Landsholdet har afholdt seminar om at løfte CP Landsholdet og gøre hele set-up’et mere professionelt.

Forklaringen er at man som CP spiller har nogle andre behov rent fysisk.

 

Hvor CP fortæller at de vil satse på de unge spillere vil SO gerne have de ældre med på banen og tilbyder derfor et fx old boy/veteran hold til Norway Cup da der her ikke er en aldersgrænse for deltagelse i modsætning til Gotiha Cup i Sverige hvor aldersgrænsen er 30 år.

 

Der bliver udtrykt et ønske om at flere klubber byder ind med mulighed for at afholde samlinger. Pt er det gerne Jerslev og Snekkersten der tilbyder sig. Der bliver snakket om at man laver en skriftlig oversigt og hvad det kræves at afholde en samlingen så klubberne kan undersøge hvad det ville koste og herefter komme med et tilbud.

 

So holdene bliver udvalgt fra flere kriterier men Mogens gør opmærksom på at det er ligeså meget den sociale gruppedynamik såvel som ens niveau på banen der har betydning når holdene bliver udvalgt.

 

Det sociale fællesskab har stor betydning, specielt på samlingerne hvor det er underordnet hvilket niveau man spiller på når man ikke er på banen.

 

Der arbejdes stadig på at få andre udenlandske hold til at deltage i den samlingen der bliver hold i påsken 2018.

 

 1. Fremlæggelse af budget til drøftelse.

Ingen kommentarer udover idrætsudvalget vil bruge I Form prisen til et udvikling seminarie i idrætsudvalget.

  

 1. Indkomne forslag.

 

Forslag 1 – Stillet af fodbold udvalget.

Forslag til ny turnerings struktur

3 regioner: Øst, Nord og syd

FM hvert andet år sammen med Special Olympics idrætsfestival.

Efterår 2018 – 2 stævner

Forår 2019 – 2 stævner

Efterår 2019 – 2 stævner

Forår 2020 – 1 stævne og FM

 

Målsætning i 2020

 • U15 række i alle 3 regioner.
 • 100 hold tilmeldt turneringen.

 

Ændringer:

 • 5-mandsmål i 5-mands fodbold.
 • Rækkerne fyldes op oppe fra.
 • Op og nedrykning efter hver halvår.
 • Fast turnerings udvalg.
 • Ingen divisionering

 

Rækker:

A,B og C spiller 8-mands fodbold.

D og E spiller 5-mands fodbold.

 

Række beskrivelse:

A-rækken, 4 hold, nummer 4 rykker ned.

B-rækken, 4 hold, nummer 1 rykker op og nummer 4 rykker ned.

C-rækken, 4 hold, nummer 1 rykker op.

D-rækken, 4 hold, nummer 4 rykker ned.

E-rækken, 4 hold, nummer 1 rykker op.

 

Op og nedrykning efter hvert halvår. Medaljer til nummer 1, 2 og 3.

FM afholdes hvert andet år sammen med Special Olympics idrætsfestival. Alle hold deltager. 1. og 2. pladsen fra hver region deltager i FM mens 3. og 4. pladsen deltager i den åbne turnering.

Licens og stævnegebyrer fastholdes som i dag og overskud bruges til at reducere prisen ved FM.

Ekstra stævnegebyr ved FM falder bort.

Alle nye 8-mands hold starter i C-rækken.

Alle nye 5-mands hold starter i E-rækken.

 

Allan har trukket forslaget om at afholde FM hvert 2. år tilbage efter flere klubber giver udtryk for hvilken forvirring dette vil være for spillerne.

Flere gør opmærksom på at det vil skabe forvirring hvis man skal rykke op og ned i rækkerne hvert ½ år. Dette er derfor blevet ændret til at op og ned rykning foregår efter hver endt sæson.

Det blev besluttet på årsmødet i 2017 at FM i år bliver holdt sammen med idrætsfestivalen hvilket fastholdes.

FM 2019 bliver afholdt i Vest (I forhold til afholdelse af FM vil der stadig kun være 2 regioner som hidtil) og på årsmødet 2019 bliver det taget op om man fremadrettet skal holde FM hvert 2. år i forbindelse med idrætsfestivalen.

Der opfordres til at klubberne arbejder på at kunne stille flere U15 hold. Klubberne fortæller at de har prøvet med de midler de har til rådighed men at det er dyrt at lave annoncer. Allan tager muligheden for at få lavet en annonce med til møde med breddeudvalget.

Hvis divisioneringen frafalder til der være 2 pointgivende stævner i efteråret og 1 pointgivende stævne i foråret og herefter FM.

Der efterspørges oplysninger om hjælp til niveau beskrivelse, her henvises til www.parasport-fodbold.dk hvor dette ligger i regelsættet under den hjemlige turnering.

 

Det ændrede forslag:

3 regioner: Øst, Nord og syd

FM hvert år.

Efterår 2018 – 2 stævner

Forår 2019 – 1 stævner + FM

Efterår 2019 – 2 stævner

Forår 2020 – 1 stævne + FM

 

Ændringer:

 • 5-mandsmål i 5-mands fodbold.
 • Rækkerne fyldes op oppe fra.
 • Op og nedrykning efter FM.
 • Fast turnerings udvalg.
 • Ingen divisionering.

 

Rækker:

A,B og C spiller 8-mands fodbold.

D og E spiller 5-mands fodbold.

 

Række beskrivelse:

A-rækken, 4 hold, nummer 4 rykker ned.

B-rækken, 4 hold, nummer 1 rykker op og nummer 4 rykker ned.

C-rækken, 4 hold, nummer 1 rykker op.

D-rækken, 4 hold, nummer 4 rykker ned.

E-rækken, 4 hold, nummer 1 rykker op.

 

Medaljer til nummer 1, 2 og 3.

FM afholdes hvert år. 1. og 2. pladsen fra hver region deltager i FM.

Licens og stævnegebyrer fastholdes som i dag og overskud bruges til at reducere prisen ved FM.

Alle nye 8-mands hold starter i C-rækken.

Alle nye 5-mands hold starter i E-rækken.

Forslag enstemmigt vedtaget.

 

Ved opstart af nyt hold hvor det bedømmes at holdet ikke hører til i C eller E rækken tages der kontakt til tuneringsudvalget.

 

Forslag 2 – Stillet af Allan Nielsen.

Vi foreslår at årsmødet fremover afholdes som skype-møder. Håndbold gør det i dag på den måde at øst folkene mødes i Idrættens hus i Brøndby og vest folkene mødes i Viborg på Parasport Danmarks kontor. Begge steder er der storskærm og højtalere til professionelt brug. Mange møder mellem Vest og Øst afholdes på denne måde i Parasport Danmark.

For: 4 Imod: 17

Forslag nedstemt.

 

 1. Valg til idrætsudvalg.

 

På valg er følgende:

Formand Allan Nielsen For 2 år. Ønsker genvalg.

Alice Kristensen for 2 år. Ønsker Genvalg

Stig Strand for 2 år. Ønsker genvalg.

Martin Trier Larsen for 2 år. Ønsker genvalg.

 

Charlotte Møller fra Tune IF stiller op.

 

Efter afstemning Ser idrætsudvalget således ud:

Formand                        Allan Nielsen - Genvalgt for 2 år.

Økonomiansvarlig      Kurt Bagge-Hansen

Medlem                         Mogens Stougaard Karlsen

Medlem                         Alice Kristensen - Genvalgt for 2 år

Medlem                         Stig Strand - Genvalgt for 2 år

Medlem                         Len Nossell

Medlem                         Charlotte Møller - Ny indvalgt for 2 år.

 

 

 1. Eventuelt.

 

Er tilmeldingen til idrætsfestivalen bindende?

Allan undersøger dette og vender tilbage.

 

Ønsker man som klub kun at deltage til FM og ikke være en del af idrætsfestivalen med forplejning, overnatning osv. skal man stadig tilmelde sig men dette skal gøres til Anette Svejstrup avs@parasport.dk. Deltager man kun i FM og tilmelder sig via. Anette skal man ikke betale noget.

 

SO holdene skal til Abudabi i 2019 med et 7-mands pigehold og et 11-mands unified drengehold.

 

Der ønskes et skriftligt fælles regelsæt til når man afholder indendørsstævner.

 

For at ingen bliver glemt når klubberne afholder indendørs stævner eller udendørshygge stævner kan invitationerne sendes til idrætsudvalget som herefter vil videresende dem til klubberne.

 

Det forslås at gøre indendørsstævnet Enghaven afholder til et uofficielt DM for at udvide interessen. Det forslås også at man overvejer at sætte begrænsning på hvor mange hold klubberne stiller i samme række for at flere klubber kan være med.

 

For at undgå for meget snyd hvis en klub stiller op i en forkert række forslås det at efter endt stævne at den pågældende klub får af vide de ikke skal deltage efterfølgende år. For at undgå tvivl om niveau og derved hvilken række man skal stille op i kan man fx ved hæfte regelsættet hvor det er udspecificeret krav for niveauet.